HPARFUM TeamBuilding 2019

Hình ảnh sự kiện TeamBuilding hệ thống tinh dầu thơm mini Pháp 2019 tại thành phố Vũng Tàu